Aprecierea accesibilităţii la infrastructura educaţională de către populaţia Republicii Moldova

No Thumbnail Available

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Artifex

Abstract

Education is one of the pillars on which a society is founded. Educational infrastructure is one of the main factors influencing the quality of education. Access to educational infrastructure is a component of population welfare. In order to evaluate how the accessibility of the educational infrastructure is appreciated by the population of the Republic of Moldova, a sociological survey was developed. This article presents some of the results of this survey. The present work was elaborated and financed within the framework of the Scientific Project for the period 2020-2023, registered in the State Register of Science and Innovation Projects of the Republic of Moldova with the code 20.80009.0807.29 State Program Project "Improvement of mechanisms for the application of innovative tools aimed at sustainable growth of the welfare of the population of the Republic of Moldova". Educația reprezintă unul dintre pilonii pe care se fundamentează o societate. Infrastructura educațională este unul dintre factorii principali care influențează calitatea educației. Accesul la infrastructura educațională este o componentă a bunăstării populației. Pentru a evalua cum este apreciată accesibilitatea la infrastructura educaţională de către populaţia Republicii Moldova a fost elaborat un sondaj sociologic. În acest articol sunt prezentate unele rezultate ale acestui sondaj. Prezenta lucrare a fost elaborată și finanțată în cadrul Proiectului Științific pentru perioada 2020-2023, înregistrat în Registrul de Stat al proiectelor din domeniul științei și inovării al Republicii Moldova cu codul 20.80009.0807.29 Proiect Program de Stat ”Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova”.

Description

Text în lb. rom. Abstract în lb. engl., rom. Referinţe bibliografice: pp. 212-213 (16 titl.). JEL Classification: I21, I29.

Keywords

education, infrastructure, accessibility, Republic of Moldova, educatie, infrastructura, accesibilitate, Republica Moldova

Citation

COLESNICOVA, Tatiana, CIOBANU, Mihail. Aprecierea accesibilităţii la infrastructura educaţională de către populaţia Republicii Moldova. In: Experience. Knowledge. Contemporary Challenges „Management of Public Policies: National Selfishness vs. Planetary Responsibility”: international symposium, 12th edition, May 18th - 19th, 2023. Artifex University of Bucharest. Bucharest, 2023, pp. 205-220. ISBN 978 - 606 - 8716 - 71 - 8.

Collections