Creșterea economică în condițiile globalizării: bunăstare și incluziune socială". Sesiunea științifică "Bunăstarea și incluziunea socială în contextul schimbărilor demografice"

No Thumbnail Available

Date

2019

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

INCE

Abstract

In ultimele decenii evoluția populației Republicii Moldova a cunoscut transformari profunde, avand implicații importante asupra durabilitații și competitivitații economiei naționale, dezvoltarii sociale și stabilitații geopolitice. Declinul demografic determinat de scaderea natalitații, menținerea la un nivel inalt al mortalitații și emigrația in masa pun in pericol viitorul țarii. Totodata, starea sistemului demografic este un indicator al stadiului atins in dezvoltarea durabila a țarii. Constrangerile economice resimțite de oameni duc la modificarea comportamentului demografic al acestora, provocand amanarea casatoriilor, renunțarea sau amanarea nașterii copiilor, precum și emigrarea.

Description

Texte : lb. rom., rusă. Rez.: lb. rom., engl., rusă. Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. Comitetul organizatoric: Alexandru Stratan, membru corespondent, doctor habilitat în economie, director INCE, președintele comitetului organizatoric, Olga Gagauz, doctor habilitat în sociologie, conferențiar cercetător, Timuș Angela, doctor în economie, conferențiar cercetător, Galina Savelieva, doctor în economie, conferențiar cercetător, Mariana Buciuceanu-Vrabie, doctor în sociologie, conferențiar cercetător Inga Chistruga-Sînchevici, doctor în sociologie.

Keywords

demografie, declin demografic, nastere, natalitate, mortalitate, emigratie, bunastare

Citation

Creșterea economică în condițiile globalizării: bunăstare și incluziune socială". Sesiunea științifică "Bunăstarea și incluziunea socială în contextul schimbărilor demografice": conferinţa internaţională ştiinţifico-practică, ediția a XIV-a, 10-11 octombrie 2019, Chişinău. Chişinău : INCE, 2019. 204 p. ISBN 978-9975-3378-0-9.

Collections